ความคิดเห็นของลูกค้า

ความคิดเห็นล่าสุดของลูกค้าที่มีต่อร้าน

คะแนนจากแบบสอบถาม

Rank Grade AA+ เฉลี่ยจาก 2 คน
  • คุณภาพของสินค้า9.5
  • ความรวดเร็วในการจัดส่ง9.75
  • การบริการ/อัธยาศัย9.25
  • ข้อมูลสินค้าครบถ้วน8.5

รางวัลที่ได้รับ

1 ยอดขาย Lv 1/9
2 จำนวนคนเข้าร้าน Lv 2/9
0 จำนวนลูกค้า Lv 0/9